Analiza prawna dotycząca zmian ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

W październiku 2013 r. na zlecenie Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana mec. Mariusz Filipek przy konsultacji naukowej dr hab. Janusza Niczyporuka prof. nadzw. UMCS przygotował analizę prawną dotyczącą zmian ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Analiza zakłada rozszerzenie kompetencji zamawiającego w zakresie kontroli nad procesem udzielania zamówień oraz uzyskanie lepszej jakości udzielanych i zrealizowanych zamówień publicznych poprzez wzmocnienie pozycji rzetelnych wykonawców, tym samym ochronę małych i średnich przedsiębiorców.

Więcej:

GAZETA WYBORCZA | GAZETA.PL | PANORAMA LUBELSKA | KURIER LUBELSKI | DZIENNIK WSCHODNI | LUBELSKIE.PL