Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Audyt dokumentacji kadrowej w firmie  NAŁĘCZÓW ZDRÓJ Sp. z o.o.

Za nami kompleksowy audyt dokumentacji kadrowej w firmie 

NAŁĘCZÓW ZDRÓJ Sp. z o.o.


Nasz zespół pod kierownictwem mec. Ewy Bickiej przeprowadził gruntowną analizę, weryfikację i ocenę dokumentów i procedur wraz z wdrożeniem niezbędnych zmian i aktualizacji.

Dziękujemy firmie NAŁĘCZÓW ZDRÓJ Sp. z o.o. 
za współpracę i zaufanie!

Pamiętajcie Państwo, że przeprowadzany przez nas audyt ma za zadanie wspomóc działanie przedsiębiorstwa, a także na bezpiecznym i wczesnym etapie wyłapać i skorygować istniejące nieprawidłowości.

Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów dla dużych podmiotów gospodarczych:
– analizujemy i weryfikujemy spójność wewnętrznych przepisów prawa pracy i pochodnych z powszechnie obowiązującym prawem,
– opracowujemy i wdrażamy wymagane procedury i regulacje niezbędne do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem,
– przygotowujemy dokumentację dotyczącą przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych,
– opracowujemy kompleksową dokumentację kadrową,
– analizujemy i korygujemy wzory umów cywilnych,
– podejmujemy działania związane z kwestią ochrony praw autorskich

Jeżeli potrzebujecie Państwo takiego wsparcia, zapraszamy do kontaktu!