Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Audyt udzielonych zamówień publicznych – kolejna pozytywna rekomendacja dla naszej Kancelarii

W ocenie uczelni, powierzone zadanie, obejmujące swym zakresem:

  • ocenę konstrukcji systemu zamówień publicznych pod względem efektywności struktury, skuteczności koordynacji systemu oraz zgodności z przepisami prawa powszedniego;
  • ustalenie i ocenę zgodności przebiegu postępowań o zamówienie publiczne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia dokumentów, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ);
  • ocenę sytemu w zakresie przebiegu wykonania i rozliczenia zamówienia publicznego oraz zgodności wyżej wymienionych procesów z warunkami ustalonymi w postępowaniu o zamówienie publiczne,

zostało wykonane z należytą starannością, uwzględniając specyfikę uczelni wyższej. W opracowaniu audytu zostały przedstawione szczegółowe spostrzeżenia z przeglądu postępowań oraz uwagi dotyczące systemu księgowego i ich związek z udzielanymi zamówieniami publicznymi.

Rekomendacja PSW im. Jana Pawła II jest efektem starań Kancelarii o zapewnienie najwyższej jakości obsługi prawnej naszych klientów.