Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Badania profilaktyczne pracowników w czasie epidemii

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego a następnie epidemii, związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19, działalność wielu placówek medycyny pracy jest czasowo zawieszana. Spowodowało to problemy dla pracodawców, którzy nie wiedzą jakie działania mają podjąć w przypadku, kiedy z uwagi na upływ czasu należy skierować pracownika na badania kontrolne, a placówka medyczna z którą mają podpisaną umowę na świadczenie badań medycyny pracy zawiesiła działalność. Podobnie problematyczną kwestią jest konieczność uzyskania zaświadczenia o zdolności do pracy pracownika powracającego z długotrwałego zwolnienia lekarskiego lub przyjmowanego do pracy.

– na łamach Wspólnoty o problemie opowiada mec. Ewa Bicka

https://wspolnota.org.pl/…/badania-profilaktyczne-pracownik…