Business Security – konferencja

W dniu 6 czerwca 2013 r. w Gdańsku odbyła się konferencja z cyklu Business Security, organizowana przez Platinium Cast. Podczas Konferencji wykład na temat prawa autorskiego w branży IT wygłosił Daniel Łopatek z Kancelarii Filipek & Kamiński. 

Przedmiotem konferencji były zagadnienia związane między innymi z problematyką:

– bezpieczeństwa firmowych sieci: sieci bezprzewodowe, VPN i firewall, endpoint security, okablowanie strukturalne i systemy telekomunikacyjne, polityka bezpieczeństwa sieci;

– bezpieczeństwa biznesowego i audytu wewnętrznego: ryzyka biznesowe wynikające z wykorzystania w firmie systemów ERP, narzędzia do wspierania systemów kontroli wewnętrznej, wspieranie bezpieczeństwa biznesowego przez rozdział obowiązków w systemach ERP.