Aktualności

Audyt zamówień publicznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

W grudniu 2011r. Kancelaria Filipek & Kamiński sp.k. zrealizowała dla Departamentu Wdrażania EFS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej audyt poprawności realizowanych procedur o udzielenie zamówień publicznych. Powierzone zadanie obejmowało przeanalizowanie dokumentacji postępowań w zakresie: wyboru trybu postępowań, opisu przedmiotów zamówienia, oceny ofert oraz wyboru wykonawców zamówień publicznych, ocenę ich zgodności ze wspólnotowym oraz polskim porządkiem prawnym.

W ocenie Ministerstwa, na podstawie doświadczenia płynącego z udanej współpracy, Kancelaria Filipek & Kamiński postrzegana jest jako rzetelny i solidny wykonawca. To kolejna pozytywna rekomendacja dla naszej Kancelarii.

Życzenia Bożonarodzeniowe

 Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia
życzy

Zespół Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński

Ranking kancelarii prawnych – Amber Toga 2011

W dniu 26 października 2011 r. zostały ogłoszone wyniki rankingu kancelarii prawnych – Amber Toga 2011, przygotowywanego przez redakcję miesięcznika Polish Market we współpracy z Wydziałem Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Spośród 240 kancelarii które nadesłały zgłoszenia, Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński, jako jedyna z województwa lubelskiego, zakwalifikowała się do udziału w rankingu, zajmując w nim 24 miejsce.

Głównymi kryteriami oceny była liczba pracowników posiadających stopień naukowy co najmniej doktora nauk prawnych i liczba opublikowanych artykułów w prasie i czasopismach naukowych przez pracowników kancelarii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

VIII Kongres Nowego Przemysłu

W dniach 19-20 października 2011 r. w Warszawie odbył się VIII Kongres Nowego Przemysłu – należący do najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Kongres poświęcony był strategicznym zmianom zachodzącym w polskim sektorze energii (energetyka/gaz). Celem tego przedsięwzięcia, jest wspieranie inicjatyw i działań wpływających na zmiany w sektorze energetycznym, gazowym i paliwowym. Przedstawiciele naszej kancelarii uczestniczący w tym wydarzeniu, wzięli udział w sesjach: Energia – gospodarka – środowisko, Rynek energii – Stan i perspektywy rynku energii w Polsce, Inwestycje w energetyce.

Ponadto Kancelaria Filipek &

III Forum Logistyki Polski Wschodniej – Forum Flotowe 2011

W dniach 6-7 października 2011 roku w Nałęczowie, odbyło się III Forum Logistyki Polski Wschodniej oraz Forum Flotowe 2011, w ramach którego  prelekcję wygłosiła mec. Małgorzata Błaszczuk z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp.k.

Tematyka FORUM FLOTOWEGO 2011 obejmowała swym zakresem nowoczesne rozwiązania optymalizujące koszty użytkowania flot samochodowych, w celu obniżenia kosztów i sprawnego zarządzania pojazdami służbowymi. Prelekcje dotykały między innymi problematyki kart paliwowych, tendencji w zakresie rozwoju rynku wynajmu długoterminowego, a także bezpieczeństwa drogowego stanowiącego klucz do ograniczania ryzyka pracodawcy i pracownika.

Konferencja Property Forum 2011

26 września odbyła się konferencja Property Forum 2011. Największa w Polsce debata na temat perspektyw dla rynku nieruchomości komercyjnych zgromadziła prawie 700 osób, w tym szefów spółek deweloperskich działających na rynku powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych, przedstawicieli sieci hotelowych, a także przedstawiciele największych grup najemców. Tematem przewodnim panelu inauguracyjnego konferencji Property Forum 2011 była atrakcyjność inwestycyjna polskiego rynku nieruchomości komercyjnych.

W dyskusji o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wzięli udział: Michał Goli, prezes zarządu, GC Investment SA; Bartłomiej Hofman, 

Zmiana adresu ODDZIAŁU Kancelarii w Warszawie

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii od 1 sierpnia (poniedziałek) 2011 roku rozpoczynamy działalność w nowym biurze znajdującym się w Warszawie przy ul. Stawki 2A lok. 146.

Wszelką korespondencję kierowaną do ODDZIAŁU prosimy wystawiać i przesyłać pod zmieniony adres: Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa.

Pozostałe dane tj. numery telefonów, faksu i adresy e-mailowe oraz adres siedziby w Lublinie pozostają bez zmian.

Z przyjemnością powitamy Państwa w naszym biurze w nowej lokalizacji.

Trzecie urodziny CENTRUM PRO BONO

Z okazji trzech lat istnienia Centrum Pro Bono, w dniu 17 czerwca 2011 r. w restauracji „Pod Gigantami” w Warszawie, odbyło się uroczyste spotkanie z partnerami Centrum. Wymaga podkreślenia fakt, iż na tej uroczystości – za dotychczasową współpracę z Centrum Pro Bono – zostaliśmy wyróżnieni podziękowaniami, które w formie dyplomu na ręce Krzysztofa Kamińskiego – wspólnika Kancelarii, złożyła koordynatorka programu Pani Julia Kluczyńska.

Centrum Pro Bono to program, którego głównym celem jest pośrednictwo w zakresie pomocy prawnej organizacjom pozarządowym.

IV KONFERENCJA NAUKOWA – NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniach 20 – 21.06.2011 r. w Kazimierzu Dolnym – pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego – odbyła się VI Konferencja naukowa n.t. „Nowego podejścia do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne.”

Podczas obrad – w ramach paneli tematycznych – skupiono się w szczególności na problematyce innowacyjności w zamówieniach publicznych, konkurencji w zamówieniach publicznych a konkurencyjności gospodarki, kształtowaniu kryteriów oceny ofert oraz kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

W dniach 26-28 maja 2011 r. odbył się XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych organizowany przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zjazd był znakomitym wydarzeniem naukowym, szansą na wymianę myśli i poglądów.

W tym przedsięwzięciu uczestniczyła również pracownica naszej kancelarii mgr Paulina Matyjas-Łysakowska. 

Podczas Zjazdu poruszane były zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dyskutowano nad przyszłością prawa pracy i kształtem proponowanych zmian prawnych.