Aktualności

Zatrudniamy największą liczbę prawników na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Pragniemy podzielić się z Państwem informacją, iż w tegorocznej edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” nasza Kancelaria przoduje pod względem ogólnej liczby zatrudnionych prawników w regionie obejmującym województwo lubelskie i podkarpackie, zaś w klasyfikacji ogólnopolskiej awansowaliśmy o kilkadziesiąt pozycji względem roku ubiegłego zajmując 108 miejsce.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Kancelaria Filipek & Kamiński zapewnia obsługę prawną projektu „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego”. To jedyny taki projekt w Polsce, określany jako „megaprojekt” drogowy. 16 powiatów z Lubelszczyzny złożyło jeden, wspólny wniosek na modernizację dróg lokalnych w regionie., czyli inwestycji mających największy wpływ na rozwój województwa. Przedsięwzięcie zostało wpisane na listę kluczowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dzięki funduszom europejskim powstanie w regionie 3,5 km nowo wybudowanych dróg, a ponad 151 km zostanie zmodernizowanych. Łączna wartość projektu to 186,5 mln zł.

Audyt udzielonych zamówień publicznych – kolejna pozytywna rekomendacja dla naszej Kancelarii

W ocenie uczelni, powierzone zadanie, obejmujące swym zakresem:

  • ocenę konstrukcji systemu zamówień publicznych pod względem efektywności struktury, skuteczności koordynacji systemu oraz zgodności z przepisami prawa powszedniego;
  • ustalenie i ocenę zgodności przebiegu postępowań o zamówienie publiczne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia dokumentów, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ);
  • ocenę sytemu w zakresie przebiegu wykonania i rozliczenia zamówienia publicznego oraz zgodności wyżej wymienionych procesów z warunkami ustalonymi w postępowaniu o zamówienie publiczne,

Korzystny wyrok dla Województwa Lubelskiego

W dniu 26 listopada 2009 r. Sąd Okręgowy w Lublinie ogłosił wyrok oddalający odwołanie Konsorcjum AMC – Andrzej Chołdzyński Sp. z o.o. w Warszawie oraz  RKW  Rhode Kellerman Wawrowsky Polska Sp. z o.o. w Warszawie, reprezentowanego przez prawników z kancelarii:    „Sołtysiński & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka komandytowa” w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Tym samym inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie ze zwycięskim projektem warszawskiej pracowni architektonicznej PROJEKT, Polsko –

Wykonawca zamówienia publicznego obroniony

W sierpniu Zespół Kancelarii zakończył z sukcesem pracę nad uzyskaniem dla jednego z klientów zamówienia publicznego, dotyczącego świadczenia usług o wartości 20 mln PLN. Niniejsza sprawa znalazła swój pozytywny finał w Sądzie Okręgowym, po wcześniejszych dwóch wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej w tym przetargu.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KONTROWERSJE I PYTANIA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN USTAWY – konferencja

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Kancelarię Prawną Filipek & Kamiński konferencji, która odbędzie się 30 września 2009 r. w Hotelu Victoria w Lublinie.

Więcej informacji o programie konferencji i tematyce warsztatów można uzyskać w zakładce Konferencje oraz pisząc na adres: sekretariat@kancelaria-fk.pl lub dzwoniąc na numer telefonu (81) 534 89 35.

Sukcesy nie tylko na niwie prawnej

W miniony weekend w rozgrywanym turnieju piłki siatkowej o puchar Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny, nasza pracownica Agnieszka Celeban, po zaciętej rywalizacji drużyn mieszanych, zajęła 3 miejsce. Sukces ten daje nam niewątpliwą satysfakcję, iż w naszym zespole mamy tak wszechstronne osoby.

Zmiana siedziby Kancelarii

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii od 1 czerwca (poniedziałek) 2009 roku rozpoczynamy działalność w nowym biurze znajdującym się w Lublinie przy ul. Spokojnej 17/12.

Wszelką korespondencję prosimy wystawiać i przesyłać pod zmieniony adres:

ul. Spokojna 17/12; 20-066 Lublin.

Pozostałe dane spółki (NIP, REGON, nr konta bankowego itp.) jak również numery telefonów, faxu i adresy e-mailowe pozostają bez zmian.

Z przyjemnością powitamy Państwa w naszej nowej siedzibie.

Do nowego biura zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9.00 do 17.00.

Ranking Kancelarii Prawniczych 2009 – „RZECZPOSPOLITA”

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp. k. w bieżącym roku znalazła się w gronie największych kancelarii w Polsce według Rankingu Kancelarii Prawniczych przeprowadzanego corocznie przez „Rzeczpospolitą”. Debiut ten wypadł bardzo znacząco bowiem w rankingu zajęliśmy trzecie miejsce w regionie obejmującym województwo lubelskie i podkarpackie. Ten wielki sukces to zasługa osób które tworzą nasz zgrany i profesjonalny zespół, jak również klientów którzy powierzyli w nasze ręce obsługę swoich spraw.

Konkurs architektoniczny na Lubelskie Centrum Konferencyjne i siedzibę Urzędu Marszałkowskiego

Mecenas Mariusz Filipek jako konsultant Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Lublinie wspólnie z ekspertami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego brał udział w tworzeniu dokumentacji dotyczącej konkursu architektonicznego. Celem konkursu jest dokonanie wyboru najlepszej pracy i zaproszenie jej autora (zespołu autorskiego) do negocjacji na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego; projektu wykonawczego z przedmiarami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi, zbiorczym zestawieniem kosztów z uwzględnieniem pierwszego wyposażenia; koncepcji Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,