Aktualności

Jubileusz 25-lecia Koła Naukowego Menadżerów na Politechnice Lubelskiej

W dniach 18 – 19 maja 2017 r. w murach Politechniki Lubelskiej odbyło się Sympozjum pn. “Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Lider XXI wieku.” Podczas obrad podjęte zostały zagadnienia dotyczące zarządzania rozwojem regionalnym, profilu współczesnego lidera, innowacyjnych technik zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania finansami, marketingu w zarządzaniu, czy etyki lidera. Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp. k., doceniając istotę podejmowanej tematyki, objęła to wydarzenie swym patronatem.

Finał III edycji konkursu „Sprzeciw”

Dnia 22 maja 2017 r. w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miał miejsce finał III edycji konkursu „Sprzeciw”, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs pozwala uczniom liceów wcielić się w role profesjonalnych pełnomocników procesowych, stron oraz świadków i jest jedyną tego typu inicjatywą w Polsce.

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp. k. miała zaszczyt objąć tegoroczną edycję swym patronatem, a w ławie sędziowskiej zasiadła nasza przedstawicielka – r. pr. Katarzyna Solak.

V Ogólnopolska Konferencja Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej

W dniu 13 maja 2017 r. w auli Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej. Naszą Kancelarię reprezentował Marcin Andrzejewicz, który w swoim wystąpieniu poruszył praktyczne problemy regulacji prawa medycznego na tle poszczególnych przypadków. Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp.k. była patronem prawnym tego wydarzenia.

Konferencja „Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym”

W dniu 24 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym”.  Wzięło w niej udział ponad 180 gości, wśród których znaleźli się wybitni przedstawiciele świata nauki, samorządów terytorialnych, jednostek obowiązanych zachowywać dyscyplinę finansów publicznych, organów kontroli, goście z Ukrainy oraz studenci zainteresowani prawem zamówień publicznych.
Konferencja została zorganizowana przez: Katedrę Postępowania Administracyjnego UMCS, Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych UMCS, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Powiat Lubelski.

Ranking Kancelarii Prawnych „Rzeczpospolitej”

Szanowni Państwo w 15. edycji Rankingu Kancelarii Prawnych dziennika „Rzeczpospolita” nasza kancelaria została po raz siódmy z rzędu liderem regionu obejmującego województwo lubelskie i podkarpackie. Natomiast w klasyfikacji ogólnopolskiej na 290 kancelarii biorących udział w rankingu Kancelarii Filipek & Kamiński sp.k. zajęła 30 miejsce.

Rozwój naszej Kancelarii nie byłby możliwy bez współpracy z naszymi Klientami, którym serdecznie dziękujemy za udzielone zaufanie i ufamy, iż nasze doświadczenie i kwalifikacje oraz determinacja w działaniu, pozwolą nam zachować status lidera przez kolejne lata.

Własność intelektualna w działalności gospodarczej

W dniach 10-11 marca 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa pod nazwą „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”.

Patronem wydarzenia została Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp.k. Przedstawicielami kancelarii na konferencji będą: mecenas Daniel Łopatek oraz mgr Cezary Zapała, który wygłosi referat pt. „Znaczenie odstępstwa rolnego w działalności gospodarczej”.

Podczas wydarzenia podejmowane będą zagadnienia związane z prawem IP:
– Handlowe aspekty własności przemysłowej

Prawo autorskie w Liceum na Czwartku

Dnia 24 lutego 2017 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie odbyły się warsztaty organizowane przez Kancelarię Prawną Filipek&Kamiński sp.k. w ramach porozumienia zawartego między kancelarią a liceum w listopadzie zeszłego roku. Licealistów klas o profilu prawniczym w meandry prawa autorskiego wprowadzał mec. Daniel Łopatek, który obok części teoretycznej ubogacił zajęcia licznymi przykładami zastosowania prawa autorskiego w życiu codziennym. Zainteresowanie uczniów było ogromne o czym świadczyć mogą liczne pytania zadawane pod koniec zajęć.

Studia podyplomowe – ochrona danych osobowych

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych. Jednym z wykładowców będzie Cezary Zapała, pracownik Kancelarii Prawnej Filipek&Kamiński sp.k., prawnik, doktorant oraz specjalista z zakresu ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
http://ochronadanych.umcs.pl

Współpraca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze Szkołami Partnerskimi

W dniu 10 stycznia 2017 roku w Inkubatorze Medialno-Artystycznym Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” odbyła się konferencja pt. „Współpraca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze Szkołami Partnerskimi”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli ponad sześćdziesięciu placówek oświatowych, którzy mieli okazję zapoznać się z wystąpieniami dotyczącymi m.in. prawnej i marketingowej problematyki funkcjonowania szkół. Kancelarię Prawną Filipek & Kamiński sp.k. na wydarzeniu reprezentowali mec. Mariusz Filipek, który przygotował wprowadzenie, natomiast meandry zagadnienia „Ochrony danych osobowych w szkołach i na uczelniach wyższych” przedstawił mgr Cezary Zapała.