Publikacje

Wychowujesz dziecko? Zatrudnij się i zarabiaj

„Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Jakie formy zatrudnienia są tu dopuszczalne? Czy mogę zatrudnić się w innej firmie np. na 1/2 etatu? Kto będzie płacił składki do ZUS i czy ja mam jakieś obowiązki zgłoszeniowe – należy powiadomić pracodawcę (u którego jestem aktualnie na urlopie wychowawczym) o nowym zatrudnieniu? O czym jeszcze należy pamiętać?”

Przepisy prawa pracy przyznają pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy prawo do urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy jest udzielany pracownikowi w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Umowy o dzieło – wszystko, co należy wiedzieć

„Jak wyglądają kwestie opodatkowania, w jakich sytuacjach takie umowy mogą być oskładkowane ZUS? Czy np. gdy umowa jest zawarta z własnym pracodawcą, czy też pracując na rzecz tego samego pracodawcy, albo wykonując pracę tego samego rodzaju, (u pracodawcy, u którego mam 1/4 etatu), wtedy umowa o dzieło będzie ozusowana? Czym różni się umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich od tej bez przeniesienia? Co w ogóle oznacza, że przedmiotem umowy o dzieło są prawa autorskie i pokrewne? W jakim przypadku wykonawca (zleceniobiorca) jest właścicielem takich praw a w jakim przypadku zamawiający (zleceniodawca)?

Sukcesja w rodzinnej spółce z o.o.

„Jestem po rozwodzie i po podziale majątku, w wyniku którego komornik zajął mi (póki co) prawa majątkowe udziałów w spółce z o.o., w której jestem udziałowcem. Udziałowców i jednocześnie członków zarządu spółki są 2 osoby, tzn. ja (66 udziałów) i mój ojciec (134 udziały). Razem 200 udziałów. Jest to jedyny mój majątek. Do spółki należy nieruchomość, na której w ramach działalności budujemy budynek firmowy oraz mieszkanie dla mnie i mojej obecnej partnerki. Cała moja przyszłość w sensie sytuacji ekonomicznej jest związana z tą spółką i dlatego jej losy są dla mnie strategiczne.

Sprzedaż mieszkania z kredytem

„Wzięłam kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w 2007 r. we frankach szwajcarskich 26 ty3s. chf po kursie. ok. 2.20 zł co dawało ok. 60 tys. zł. Teraz chcę sprzedać mieszkanie. Wariant nr 1 – to kupujący nabywa nieruchomość pod wynajem (lepiej dla moich lokatorów). Czy muszę spłacić bankowi to zadłużenie i zlikwidować hipotekę przed sprzedażą? Czy to jest tylko częściowa hipoteka, skoro mój wkład wynosił aż 120 tys. zł do 60 tys. zł kredytu bankowego? Czy można scedować spłatę tego kredytu nowemu nabywcy (przekazanie hipoteki)?

Usunięcie usterki budowlanej

„Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą sprzedałem dom jednorodzinny wybudowany przeze mnie. Zawarłem umowę przedwstępną dnia 20.07.2012 r. następnie wykończyłem dom według gustu kupującego. W dniu 20.09.2012 r. zawarłem umowę sprzedaży aktem notarialnym, w którym kupującemu nie udzieliłem żadnej dodatkowej gwarancji na roboty budowlane. W dniu 24.10.2016 r. otrzymałem wezwanie do usunięcia usterki powstałej w wyniku wytworzenia się niewielkiego otworu w ściance ocynkowanej rury wodociągowej. Wyciek wody spowodował nasiąknięcie podłoża pod posadzką. Projektant zaproponował w projekcie budowlanym wykonanie instalacji wodociągowej typu ekoplastik.

Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego

Wyjaśnienie statusu prawnego człowieka i momentu, od którego staje się podmiotem praw i obowiązków, jest ściśle powiązane z zagadnieniami dotyczącymi „nasciturusa” (łac.), który to termin tłumaczy się jako dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone (tak: M.Kuryłowicz, „Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego”, wyd. III, Kraków 2002 r., s. 61). Pojęcie to nie zostało nigdzie wprost uregulowane, jednak w polskim prawie cywilnym obowiązuje zasada, że dziecko poczęte uważa się za już urodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść.

Rozliczenie pracy za nadgodziny

„Zatrudniam na budowie pracownika jako agencja pracy tymczasowej. Czy należą mu się nadgodziny za wykonywaną pracę? W jaki sposób rozlicza się nadgodziny z zatrudnienia na umowę o pracę albo umowę cywilnoprawną? W jaki sposób agencja pracy może najkorzystniej zatrudnić obywatela z Białorusi na budowie?”

Agencje pracy tymczasowej to podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub statutową w zakresie pośrednictwa pracy w Polsce i za granicą, inne niż urzędy pracy. Zarówno pojęcie pracownika tymczasowego jak i pracy tymczasowej uregulowane są w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (dalej: u.z.p.t.).

Zatrudnienie na umowę zlecenie lub świadczenie usług

„Zatrudniając osobę na umowę zlecenie, czy do ustalenia wynagrodzenia (kwotowo) muszę sugerować się minimalną stawką (12zł/godz., czy 13zł?) i czasem wykonywania zlecenia w danym dniu razy ilość dni w miesiącu? Tzn. chcę zatrudnić osobę na umowę zlecenie do utrzymania porządku na targowisku miejskim. W jednym dniu wykona to w czasie 3 godzin a innym dniu 5 godzin zależy, od warunków pogodowych od ilości osób targujących. Czy jest obowiązek do tworzenia harmonogramu wykonywania zlecenia w poszczególnych dniach?”

Ustawa z dn.

Rozbiórka i budowa domków letniskowych

„Jakie formalności zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym powinienem spełnić w celu rozbiórki starego domku letniskowego i postawienia w jego miejscu nowego domku o powierzchni zabudowy 35 m2? Stary domek ma doprowadzenie mediów (woda, prąd opomiarowane) konstrukcja obu drewniana. Czy od czerwca ubiegłego roku zmieniły się przepisy w tym zakresie?”

Odpowiedź na powyższe pytanie opracowana została w oparciu o treść ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem aktualnego (na dzień 22.08.2016 r.) stanu prawnego,

Upadłość w działalności gospodarczej

„Mój mąż w wieku 20 lat założył firmę. W tej chwili ma 25 i z końcem 2015 r ją zamknął. Zrobił to na prośbę swojego ojca, który miał mu wszystko prowadzić i robić wszelkiego typu opłaty. W tym czasie podnajęli 2 lokale oczywiście nic z tego nie wyszło i na chwilę obecną dowiedzieliśmy się, że mąż ma ogromne zadłużenie. Gdzie możemy sprawdzić jego zadłużenie dokładnie? ZUS również nie był opłacany ale to już udało mi się ustalić i załatwić układ ratalny dla męża.