Publikacje

Urlop wychowawczy a podejmowanie pracy

„Od kilku miesięcy przebywam na urlopie wychowawczym, w pracy miałam minimalny etat. Czy mogę podejmować pracę i dorabiać np. na umowy o dzieło, zlecenia i na 1/2 czy 3/4 etatu? Jakie możliwości w moim przypadku przepisy przewidują i na jakich zasadach byłoby dla mnie najkorzystniej nie łamiąc prawa? Jest jakiś limit do jakiej wysokości można osiągać dochód będąc na urlopie wychowawczym? Kto wtedy miałby płacić składki ZUS, aktualny pracodawca (w sumie ZUS – urlop wychowawczy) czy nowy pracodawca,

Ulga na dzieci za 2015 rok

Ulga na dzieci w PIT jest bardzo popularna wśród podatników. Jednak czy podatnik, który płaci za niski podatek PIT, by odliczyć pełną ulgę na dzieci, może otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym mu pełnym odliczeniem a kwotą odliczoną – w zeznaniu podatkowym? Czy zwrot podatku nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Ulga na dzieci pozwala rodzinie z jednym dzieckiem maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym 1.112,04 zł;

Przejęcie spadku z długiem i ustanowienie hipoteki

„Otrzymałam w spadku po babci nieruchomość, ale wcześniej nie zrobiłam zmiany zapisu w księdze wieczystej, więc babcia była cały czas właścicielem. W maju więc wystąpiłam do działu ksiąg wieczystych o zmianę właściciela w księgach ale nadal czekam.”

Przeglądałam więc KW za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, tam okazało się, że w KW na hipotece widnieją trzy różne osoby, które miały tam założoną hipotekę zabezpieczającą (dodam, że nazwiska te nie są mi znane) na kwoty dwie po 1000 złotych i jedną na 300 zł.

Odszkodowanie za uszkodzone auto

Jak prawidłowo i skutecznie dokonać zgłoszenia do ubezpieczyciela i na policję oraz jak wygląda procedura odszkodowawcza za uszkodzenie samochodu, gdy sprawca ukrywa się i nie mamy jego oświadczenia?

„Otóż miałem takie zdarzenie – podczas gdy siedziałem w swoim samochodzie na parkingu (chwilę wcześniej podjechałem) – pasażerka samochodu, który zaparkował obok wychodząc uderzyła drzwiami w mój samochód zarysowując lakier. Pasażerka przyznała się do winy i zaproponowała, że przeleje mi pieniądze na konto.

Emerytura pomostowa

„Prosiłbym o wyjaśnienie i interpretację wykazu prac w szczególnych warunkach uprawniające do emerytury pomostowej, poz. 10 załącznika nr 1 >>prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych.”

Warunki nabywania i utraty prawa do emerytur pomostowych i rekompensat przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze, rodzaje prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze,

Czy Skarb Państwa może przejąć majątek wielu firm?

Z początkiem 2015 r. weszły w życie znaczące, długo zapowiadane, zmiany w przepisach ustawy o krajowym rejestrze sądowym, którymi ustawodawca uregulował kwestie tak zwanych podmiotów uśpionych czy szerzej – „martwych”. I to zarówno tych, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jak i tych dotychczas nie przerejestrowanych do KRS. Wprowadzone zmiany mogą mieć znaczące konsekwencje dla przedsiębiorców oraz osób, które pełnią funkcje w spółkach czy innych podmiotach.

Po pierwsze, wspomnianą ustawą uregulowano kompleksowo sprawę podmiotów, które nie zostały przerejestrowane do KRS.

Jak prawidłowo obliczyć wysokość emerytury?

„Informacja ZUS – podstawa emerytury wynosi 3730,17 zł a podstawa do opodatkowania stanowi kwota 2002,00 zł. Czy prawidłowo wyliczona jest emerytura w wysokości po potrąceniu podatku i ubezpieczenia zdrowotnego i wynosi 1662,48 zł?”

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

Tworzenie baz danych

„Czy dziełem może być stworzenie wzoru bazy danych oraz jej uzupełnienie o dane firm? Dzieło obejmuje: stworzenie wzoru bazy danych w formacie xlsx oraz uzupełnienia bazy o następujące informacje: nazwa firmy, dane teleadresowe, kwota wsparcia, procent wsparcia, osoba kontaktowa, krótkie informacje o firmie.”

Problematyka baz danych w polskim porządku prawnym uregulowana jest w dwóch ustawach: o ochronie baz danych oraz w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustalenie, który z aktów prawnych jest dla nas w danej sytuacji istotny,

Czy błąd w dacie wypowiedzenia umowy może być istotnym uchybieniem formalnym?

Umowa o współpracę należy do kategorii tzw. umów nienazwanych. Są to umowy, które nie zostały wprost uregulowane w przepisach prawa, a mają swoje umocowanie w zasadzie swobody umów uregulowanej w art. 353 Kodeksu cywilnego [1], który stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

W kwestii możliwości wypowiedzenia umowy należy wskazać na dwie sytuacje:

Postępowanie przy upadłości kontrahenta

Przedsiębiorca zapłacił podatek wynikający z faktury, której nie uregulował jego kontrahent. Dodatkowo okazało się, że dłużnik jest niewypłacalny, co stanowi podstawę do ogłoszenia upadłości. Jak w takiej sytuacji rozliczyć Vat?

„Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – wykonuję dokumentację na zlecenia innych firm/osób. Wykonałem usługę, wystawiłem fakturę, kontrahent nie zapłacił faktury – ogłosił upadłość. Zapłaciłem podatki związane z wystawioną fakturą. Syndyk masy upadłościowej wysłał odpowiednie informacje, ja wysłałem odpowiednie zgłoszenie wierzytelności –