Publikacje

Zamówienia publiczne – unieważnienie przetargu (część III)

Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie o zamówienie publiczne? Powołanie się na fakt wystąpienia zamiany okoliczności powodujących, iż prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć daje taką możliwość?

Pojęcie „interesu publicznego” nie ma charakteru jednolitego i stałego. Jego treść powinna być ustalana i konkretyzowana w każdym przypadku na nowo, w zależności od potrzeb, wymagań i charakteru sprawy. Niemniej jednak interes publiczny zawsze dotyczy pewnego ogółu, nieokreślonej liczby osób, nie odnosi się natomiast do interesu jednostkowego.