Debata – Budujmy Razem

W dniu 30 października br. odbyła się zorganizowana przez Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej debata pt. „Budujmy Razem”. Udział w debacie wzięli: Wojewoda Lubelski Pan Wojciech Wilka, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski oraz Prezydent Lublina Pan Krzysztof Żuk. Spotkanie miało na celu przybliżenie funkcjonowania Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości i inwestowania w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Ważnym elementem debaty było omówienie przez mecenasa Mariusza Filipka najnowszych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. W ramach wydarzenia został również poruszony temat wsparcia dla firm w klastrach w nowej perspektywie finansowej.

Panorama Lubelska