Doktor nauk prawnych Paulina Matyjas – Łysakowska

Z przyjemnością informujemy, że Pani Paulina Matyjas – Łysakowska obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Rozprawa zatytułowana „Statut szkoły wyższej jako źródło prawa pracy” napisana została pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Teresy Liszcz w Zakładzie Prawa Pracy. 

Głównym celem pracy doktorskiej była analiza postanowień wybranych statutów szkół wyższych dotyczących praw i obowiązków stron stosunku pracy i ocena, czy spełniają one warunki uznania ich za źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p.

Pani doktor serdecznie gratulujemy!