Efekt nowej ustawy o sądach powszechnych

Spór wokół zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości nieco przygasł, ale problematyka jest nadal aktualna, a wprowadzone zmiany realnie oddziałują na funkcjonowanie sądów i pełnomocników procesowych.

Dr Mariusz Filipek w programie „Rzecz o prawie” w kilku słowach wypowiedział się na temat efektów nowej ustawy o sądach powszechnych.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu http://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/171039949-Dr-Mariusz-Filipek—Efekt-nowej-ustawy-o-sadach-powszechnych.html