II OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

14 marca 2016 r. w Sali Widowiskowej Inkubatora Medialno – Artystycznego w
Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” w Lublinie pojawiło się mnóstwo
wybitnych osobistości, m.in. dziekan UMCS prof. dr hab. Anna
Przyborowska – Klimczak, dyrektor Marek Sikora, który reprezentował
Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, prof. dr
hab. Maria Zdyb. Naszą kancelarię reprezentował mecenas Mariusz
Filipek. Podczas Gali Finałowej spośród 12 finalistów wyłoniono
trzech laureatów, którym przyznano statuetki „Szafirowe
Paragrafy”. O rosnącym zainteresowaniu konkursem może świadczyć
fakt, iż jest to już II edycja ogólnopolska, zgłoszenia
napłynęły z ponad 18 ośrodków z całej Polski.