III Forum Logistyki Polski Wschodniej – Forum Flotowe 2011

W dniach 6-7 października 2011 roku w Nałęczowie, odbyło się III Forum Logistyki Polski Wschodniej oraz Forum Flotowe 2011, w ramach którego  prelekcję wygłosiła mec. Małgorzata Błaszczuk z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp.k.

Tematyka FORUM FLOTOWEGO 2011 obejmowała swym zakresem nowoczesne rozwiązania optymalizujące koszty użytkowania flot samochodowych, w celu obniżenia kosztów i sprawnego zarządzania pojazdami służbowymi. Prelekcje dotykały między innymi problematyki kart paliwowych, tendencji w zakresie rozwoju rynku wynajmu długoterminowego, a także bezpieczeństwa drogowego stanowiącego klucz do ograniczania ryzyka pracodawcy i pracownika. Mec. Małgorzata Błaszczuk zajęła się omówieniem zagadnień skupiających się w głównej mierze wokół umów zawieranych z firmami ubezpieczeniowymi