IV KONFERENCJA NAUKOWA – NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniach 20 – 21.06.2011 r. w Kazimierzu Dolnym – pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego – odbyła się VI Konferencja naukowa n.t. „Nowego podejścia do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne.”

Podczas obrad – w ramach paneli tematycznych – skupiono się w szczególności na problematyce innowacyjności w zamówieniach publicznych, konkurencji w zamówieniach publicznych a konkurencyjności gospodarki, kształtowaniu kryteriów oceny ofert oraz kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

W ramach konferencji wystąpili m.in. Jacek Sadowy – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Prof. dr hab. Janusz Niczyporuk – Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego, Andrzej Bratkowski – Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych, Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski, Klaudia Szczytowska – Maziarz – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej.

Kancelaria Filipek & Kamiński była reprezentowana podczas tego wydarzenia przez mec. Mariusza Filipka.