Jubileusz 25-lecia Koła Naukowego Menadżerów na Politechnice Lubelskiej

W dniach 18 – 19 maja 2017 r. w murach Politechniki Lubelskiej odbyło się Sympozjum pn. “Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Lider XXI wieku.” Podczas obrad podjęte zostały zagadnienia dotyczące zarządzania rozwojem regionalnym, profilu współczesnego lidera, innowacyjnych technik zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania finansami, marketingu w zarządzaniu, czy etyki lidera. Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp. k., doceniając istotę podejmowanej tematyki, objęła to wydarzenie swym patronatem.