Konferencja „Biznes Lubelskie w sieci. Lokalna gospodarka siłą regionu”

W ubiegły czwartek w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja „Biznes Lubelskie w sieci. Lokalna gospodarka siłą regionu”. Wydarzenie to organizowane było przez Zespół Biznes Lubelskie. Tematem głównym było omówienie dotychczasowych działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w kontekście współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego naszego województwa oraz
z instytucjami otoczenia biznesu. Ponadto wskazane zostały plany działania, które mają być realizowane przez najbliższe lata. W wydarzeniu uczestniczyli licznie obecni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całego województwa lubelskiego.

Naszą Kancelarię reprezentował Dyrektor operacyjny Bartłomiej Mrozek.