Konferencja naukowo-szkoleniowa ,,PARAGRAFY W MEDYCYNIE”

W dniu 6 grudnia 2013r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,PARAGRAFY W MEDYCYNIE”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Lublin.

Tematem spotkania były m.in. prawa pacjenta, zasadnicze problemy związane z ochroną tych praw, prawo zamówień publicznych w ochronie zdrowia, jak również ochrona praw autorskich w szkolnictwie medycznym oraz służbie zdrowia.

W ramach konferencji wykład wygłosili m.in.:

  • mec. Mariusz Filipek – „ Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia”
  • mec. Patrycja Rybińska – „Przekształcanie SPZOZ – ów w spółki kapitałowe”
  • apl. radc. Daniel Łopatek – „Ochrona własności intelektualnej w służbie zdrowia”.