Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Konferencja „Prawo do sądu w zamówieniach publicznych” w Sądzie Najwyższym

Za nami Międzynarodowa Konferencja pt. „Prawo do sądu w zamówieniach publicznych”, która odbyła się w Sądzie Najwyższym.
W jednym miejscu zgromadzili się eksperci, teoretycy i praktycy prawa zamówień publicznych, a także sędziowie zainteresowani problematyką zamówień publicznych oraz nauczyciele akademiccy.
Wydarzenie otworzyła
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Manowska. Wśród zgromadzonych gości i uczestników znaleźli się także:
– Prezes Prokuratorii Generalnej RP dr Mariusz Haładyj,
– Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak,
– Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Małgorzata Rakowska,
– prof. Christopher H. Bovis,
– prof. Roberto Caranta,
– sędziowie Sądu Najwyższego,
– sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego,
– sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie.
Współprowadzącym to wydarzenie został Partner Zarządzający
naszej kancelarii dr Mariusz Filipek.