Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Konkurs architektoniczny na Lubelskie Centrum Konferencyjne i siedzibę Urzędu Marszałkowskiego

Mecenas Mariusz Filipek jako konsultant Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Lublinie wspólnie z ekspertami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego brał udział w tworzeniu dokumentacji dotyczącej konkursu architektonicznego. Celem konkursu jest dokonanie wyboru najlepszej pracy i zaproszenie jej autora (zespołu autorskiego) do negocjacji na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego; projektu wykonawczego z przedmiarami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi, zbiorczym zestawieniem kosztów z uwzględnieniem pierwszego wyposażenia; koncepcji Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, a także na pełnienie nadzorów autorskich nad jego realizacją.