Mecenas Mariusz Filipek – doktorem nauk prawnych

Z przyjemnością informujemy, że mecenas Mariusz Filipek obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Rozprawa zatytułowana „Postępowanie odwoławcze w zamówieniach publicznych” napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Niczyporuka w Katedrze Postępowania Administracyjnego.

Głównym celem pracy doktorskiej było wypracowanie nowego modelu odwoławczego w postępowaniu o zamówienie publiczne w kontekście istniejącej procedury odwoławczej z ujęciem praw i obowiązków stron postępowania.