Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Naukowiec Roku 2020

Radca Prawny dr Mariusz Filipek z tytułem „Naukowca Roku 2020”

przyznawanego w ramach Międzynarodowego Programu Naukowego Ukraińskiej Federacji Naukowców Akademickich, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Partner Zarządzający naszej Kancelarii otrzymuje to wyróżnienie za wkład w rozwój nauki ukraińskiej.

Jesteśmy dumni Panie Mecenasie!

Gratulujemy!