Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność prawna lekarza i lekarza dentysty  

W dniu 9 stycznia 2019 r. odbyło się Seminarium prawa medycznego organizowane przez Stowarzyszenie ELSA Lublin. Prelekcję na temat odpowiedzialności prawnej lekarza i lekarza dentysty, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej wygłosił Marcin Andrzejewicz, radca prawny w kancelarii Filipek & Kamiński.