Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Odpowiedzialny i społecznie wrażliwy biznes

W dniach 16-17 maja 2019 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej odbyło się XXVII międzynarodowe sympozjum naukowe pn. „Rozwój regionu i organizacji. Odpowiedzialny i społecznie wrażliwy biznes”, której partnerem była Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp. k. Celem tego cyklicznego wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych krajów i uczelni. Sympozjum umożliwia poszerzenie horyzontów, poprzez spojrzenie na tematykę związaną z naukami ekonomicznymi, z innych perspektyw.