Panel dyskusyjny – KLAUZULA SUMIENIA

W dniu 9 kwietnia 2013 r., z inicjatywy ELSA Lublin, w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbył się panel dyskusyjny Klauzula Sumienia.

Tematem spotkania były zagadnienia związane z prawem do wyrażenia sprzeciwu sumienia przez personel medyczny:

1. Klauzula sumienia z perspektywy etyki medycznej,

Dr Jakub Pawlikowski, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka UM w Lublinie,
Katedra Prawa Wyznaniowego KUL

2. Klauzula sumienia w zawodzie lekarza i pielęgniarki ,
Dr Michał Zawiślak, Katedra Prawa Wyznaniowego KUL

3. Klauzula sumienia w praktyce ginekologa-położnika,
uwagi prawno-porównawcze
Dr Marta Monist, Klinika Ginekologii Operacyjnej SPSK4

4. Klauzula sumienia w pracy pielęgniarki i położnej,
Dr Beata Dobrowolska, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa UM w Lublinie

5. Prawo do sprzeciwu sumienia w zawodzie farmaceuty,
Dr Mariola Drozd, Katedra Farmacji Stosowanej UM w Lubliniec Foto.

6. Ochrona życia dziecka poczętego w prawie polskim
Dr Małgorzata Gałązka, Katedra Prawa Karnego KUL
7. „Sprawa Agaty”,
Dr Tomasz Sieniow, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL

8. Klauzula sumienia w praktyce,
Mec. Małgorzata Błaszczuk specjalista w sprawach z zakresu prawa medycznego w Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp.k.

Więcej informacji:

http://www.facebook.com/events/430201017012136/

http://elsa-lublin.pl/2013/04/klauzula-sumienia/