Polska w przetargowym ogonie Europy. Jeden oferent, najgorszy wynik w Unii – zamówienia publiczne do poprawy.

Polska w przetargowym ogonie Europy. Jeden oferent, najgorszy wynik w Unii – zamówienia publiczne do poprawy.

W dniach 30-31 lipca ukazało się 13 publikacji na ten temat
– jednym z komentatorów tego stanu rzeczy jest
mecenas Mariusz Filipek.

Jak wynika z analiz Fundacji im. Stefana Batorego, w ponad 45 proc. wszystkich przetargów w Polsce występuje tylko jeden oferent. Jest to najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej.
W czołówce tego niechlubnego rankingu znajdują się również Estonia, Cypr i Słowacja. Z kolei najlepiej sytuacja wygląda w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Zdaniem ekspertów problem leży w lęku pracowników urzędów, którzy często obawiają się stosowania innych niż pozacenowe kryteria ocen.
W publikacjach znajdują się komentarze Jacka Czecha oraz
mec. Mariusza Filipka.

www.tvn24bis.pl, www.polskieradio.pl, www.ekonomia.rp.pl, www.pb.pl,www.pity.pb.pl, www.pieniadze.gazeta.pl, www.bankier.pl,www.zamowienia-publiczne.lex.pl, www.manager.money.pl,www.praca.wnp.pl, www.portalsamorzadowy.pl, www.stefczyk.info,www.nettg.pl