Pomyślny wynik rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie UZP

W sprawie o uzyskanie zamówienia publicznego o wartości 15 000 000 złotych, zespół rozwiązywania sporów w dniu 21 lipca 2008 roku zapewnił dla jednego z kluczowych klientów kancelarii pomyślny wynik rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.