Pozasądowe formy rozwiązywania sporów

Pani dr Paulina Matyjas – Łysakowska specjalista z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych w kancelarii prawnej Filipek & Kamiński została członkiem zespołu badawczego Centrum ADR – (Alternative Dispute Resolution) – „Prawo i Gospodarka” na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Do głównych zadań Centrum należy przede wszystkim budowanie strategii w zakresie alternatywnych form rozwiązywania sporów i przedstawiania propozycji regulacji prawnych w tym zakresie. W ramach centrum ADR funkcjonuje zespół badawczy który składa się z pracowników naukowych w zakresie nauk prawnych, społecznych, humanistycznych i filozofii, przedsiębiorców, negocjatorów, mediatorów, praktyków prawa, arbitrów.