Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Prawo autorskie i prawa pokrewne – dla nauczycieli szkół średnich

W dniu 09.03.2019 r. mecenas Daniel Łopatek przeprowadził wykład dla nauczycieli lubelskich szkół średnich – słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Zajęcia obejmowały zagadnienia związane z tematyką prawa autorskich w zarządzaniu treścią – z omówieniem na praktycznych przykładach z funkcjonowania placówek oświatowych.

W pierwszej części wykładu omówione zostały regulacje prawne ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w drugiej słuchacze przedstawiali praktyczne przykłady wątpliwości z zakresu ochrony prawnej utworów, licencji ustawowych dla oświaty, sposobów legalnego korzystania z dóbr niematerialnych w codziennej działalności szkoły.