Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

„Procedura zamówień publicznych” tom II, pod redakcją dr Mariusza Filipka

Dla wszystkich miłośników Prawa Zamówień Publicznych mamy Noworoczną niespodziankę!
Właśnie ukazało się w sprzedaży najnowsze wydanie książki „Procedura zamówień publicznych” tom II, pod redakcją wspólnika zarządzającego naszej Kancelarii dr Mariusza Filipka.
Podręcznik, stanowi wyczerpujące omówienie zagadnień budzących wątpliwości
w stosowaniu PZP.

„Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.”

Zgodnie z brzmieniem zacytowanej powyżej paremii łacińskiej biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.

Kluczem do prawidłowego stosowania prawa jest zatem jego znajomość i odpowiednie rozumienie – pozwalające na ocenę zdarzeń zarówno w kontekście sprawiedliwości, jak też szeroko rozumianej prawidłowości stosowania obowiązujących norm. Na gruncie prawa zamówień publicznych, które de facto nie funkcjonowało w czasach kiedy język łaciński był nieco powszechniejszy niż obecnie, maksyma ta jest nadal aktualna i stanowić powinna zachętę do ciągłego poszerzania wiedzy.

~ dr Mariusz Filipek

Jeśli zajmujesz się zamówieniami publicznymi w praktyce ten podręcznik jest właśnie dla Ciebie.