Ranking kancelarii prawnych – Amber Toga 2011

W dniu 26 października 2011 r. zostały ogłoszone wyniki rankingu kancelarii prawnych – Amber Toga 2011, przygotowywanego przez redakcję miesięcznika Polish Market we współpracy z Wydziałem Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Spośród 240 kancelarii które nadesłały zgłoszenia, Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński, jako jedyna z województwa lubelskiego, zakwalifikowała się do udziału w rankingu, zajmując w nim 24 miejsce.

Głównymi kryteriami oceny była liczba pracowników posiadających stopień naukowy co najmniej doktora nauk prawnych i liczba opublikowanych artykułów w prasie i czasopismach naukowych przez pracowników kancelarii w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto w rywalizacji oceniano zaangażowanie kancelarii w naukę, kształcenie i dokształcanie młodych prawników.