Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Kancelaria Filipek & Kamiński zapewnia obsługę prawną projektu „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego”. To jedyny taki projekt w Polsce, określany jako „megaprojekt” drogowy. 16 powiatów z Lubelszczyzny złożyło jeden, wspólny wniosek na modernizację dróg lokalnych w regionie., czyli inwestycji mających największy wpływ na rozwój województwa. Przedsięwzięcie zostało wpisane na listę kluczowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dzięki funduszom europejskim powstanie w regionie 3,5 km nowo wybudowanych dróg, a ponad 151 km zostanie zmodernizowanych. Łączna wartość projektu to 186,5 mln zł.

Celem projektu jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny, jego realizacja niewątpliwie przyczyni się do rozwiązania jednego z największych problemów województwa lubelskiego, jakim jest słaba dostępność komunikacyjna regionu.