Reguły dowodzenia w postępowaniu cywilnym – szkolenie.

W dniu 7 marca 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się szkolenie dla studentów prawa: Reguły dowodzenia w postępowaniu cywilnym. Problemy praktyczne związane z posiadaniem przez stronę przeciwną dowodu, który chcemy wykorzystać.
Spotkanie miało na celu praktyczne omówienie zagadnień związanych z dowodzeniem faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, w przypadku gdy strona nie dysponuje fizycznie dowodami, jakie chce sądowi przedstawić. Ponadto zostało omówione postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia dowodu.
Szkolenie przeprowadził Marcin Andrzejewicz z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp.k.