Rozwiązywanie sporów

Mamy świadomość, iż rozwiązywanie sporów jest nieodzownym elementem naszej pracy. Nasze bogate doświadczenie sprawia, iż droga sądowa dochodzenia roszczeń staje się dla naszych Klientów przystępna i zrozumiała. Prawnicy Kancelarii Filipek & Kamiński, reprezentując swoich Klientów w prowadzonych postępowaniach, zapewniają możliwość wykorzystania wszystkich instrumentów procedury, dobór właściwej argumentacji oraz dowodów w sprawie.