Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach

Udział w Samorządowym Forum Kapitału i Finansów dla naszej Kancelarii jest zawsze dużym wyzwaniem. Szczególnie w sytuacji, kiedy podejmujemy się ważnej roli wsparcia merytorycznego projektu na tak dużą skalę. Wiemy, że to miejsce i dyskusje oraz rozwiązania jakie są tam proponowane mają wpływ na decyzje podejmowane przez wielu samorządowców i przedsiębiorców.
W tegorocznym Forum uczestniczyło przeszło 500 samorządowców i ekspertów. Poruszone zostały obszary tematyczne od gospodarki komunalnej, nowoczesnej szkoły, danych osobowych, aż po niezwykle ważny w tym roku wątek zamówień publicznych, właśnie z uwagi na fakt wejścia w życie nowej ustawy PZP.
Musimy przyznać, że zainteresowanie tym tematem było ogromne, szczególnie w gronie samorządowców.
„Wiemy jak wiele zmian niesie za sobą wprowadzenie nowej ustawy PZP, dlatego należy się do nich odpowiednio i z wyprzedzeniem przygotować” mówił podczas panelu dyskusyjnego dr. Mariusz Filipek – Partner zarządzający naszej Kancelarii.
Jako ekspert w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych, na co dzień zajmujący się najbardziej skomplikowanymi zagadnieniami związanymi z dziedziny PZP, opowiedział m.in. o:
– istotnych zmianach zasad kształtowania umów o zamówienie publiczne,
– elektronizacji i przygotowaniu postępowania o zamówienie publiczne,
– zmianach regulacji w zakresie wnoszenia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
„Akt ten nie tylko wprowadza sporo nowych rozwiązań, ale również znacząco modyfikuje te już istniejące. Zdajemy sobie sprawę, że zupełnie nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2021 r. już obecnie budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych i zmienia znacząco porządek przepisów, przez co może okazać się on problematyczny” – podsumowuje mec. Mariusz Filipek.