Studia podyplomowe – ochrona danych osobowych

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych. Jednym z wykładowców będzie Cezary Zapała, pracownik Kancelarii Prawnej Filipek&Kamiński sp.k., prawnik, doktorant oraz specjalista z zakresu ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
http://ochronadanych.umcs.pl