Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Studia podyplomowe z prawa podatkowego w Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 12 stycznia 2019 r. odbył się kolejny zjazd słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową – Krajową Szkołę Skarbowości skierowanych do pracowników resortu finansów. Celem studiów na kierunku „Prawo podatkowe” jest zdobywanie wiedzy merytorycznej oraz podniesienie kwalifikacji kadry administracji podatkowej. Poruszane w ramach zajęć zagadnienia obejmują m.in. problematykę zobowiązań podatkowych, postępowania podatkowego oraz postępowania zabezpieczającego, a także odpowiedzialności podatkowej.
Cykl wykładów z przedmiotu „Zobowiązania i postępowanie podatkowe” prowadzi r. pr. Piotr Magda – członek zespołu Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp.k.