Szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących umów w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

We wrześniu br. zakończył się cykl szkoleń dotyczących umów ujętych w kodeksie cywilnym oraz przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, zleceniodawcą których było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Organizowany projekt miał na celu podniesienie wiedzy pracowników instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy europejskich w zakresie zawierania umów, form ich zabezpieczeń oraz zastrzeżeń pojawiających się w umowach – na tle prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. Wykonawcą przedsięwzięcia była spółka PM Group Zubrycki, Panasewicz Sp. J. z Białegostoku, natomiast jednym z trenerów prowadzących zajęcia był mecenas Mariusz Filipek. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy ministerstw zaangażowani w implementowanie Funduszy Europejskich min. Środowiska; Gospodarki; Zdrowia; Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Finansów; Administracji i Cyfryzacji oraz Rozwoju Regionalnego.