Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

SZKOLENIE – „NOWOŚCI W PRAWIE PRACY 2012”

W dniu 27 lutego 2012 r. w Lublinie odbyło się szkolenie p.n. „NOWOŚCI W PRAWIE PRACY 2012”. Szkolenie poprowadziła Paulina Matyjas – Łysakowska, kierownik zespołu prawa pracy w Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński.

Przedmiotem spotkania było omówienie nowości jakie pojawiły się w prawie pracy w 2012 r. Tematyka obejmowała w szczególności zmiany w zakresie stosowania umów o pracę na czas określony, nowy czas pracy pracowników niepełnosprawnych, konsekwencje ustania mocy obowiązującej „pakietu antykryzysowego”, krajową podróż służbową, problematykę urlopów pracowniczych, nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego, uprawnień związanych z rodzicielstwem. Wykłady stanowiły ponadto analizę takich kwestii jak: urlopy pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zagadnień związanych ze świadectwem pracy.