Cezary Zapała

Cezary Zapała ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie doktorant w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami UMCS. Nominowany w konkursie Prawnik Pro Bono 2015 organizowanym przez Centrum Pro Bono i dziennik Rzeczpospolita. Prelegent oraz koordynator licznych konferencji naukowych oraz branżowych (prawnych i informatycznych).
Specjalizuje się w:

  • ochronie danych osobowych,
  • prawie nowych technologii,
  • prawie internetowym,
  • prawie autorskim,
  • prawie własności intelektualnej,
  • prawie rolnym,
  • prawie żywnościowym.