dr hab. Sebastian Kwiecień

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (kierunek prawo oraz administracja), pracownik naukowy, specjalizuje się
w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie kontraktowym (w tym obsługa eksporterów żywności), prawie gospodarczym i handlowym
oraz żywnościowym (prawo FMCG).

Jego praktyka obejmuje:
W zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej zajmuje się
ochroną znaków towarowych, ochroną marki i wprowadzaniu działań mających
na celu przeciwdziałanie naruszeniom praw uprawnionego oraz prowadzeniem
sporów dotyczących naruszenia prawa własności przemysłowej i zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
W zakresie prawa kontraktowego obsługa transakcji handlowych, w tym
przede wszystkim w zakresie eksportu oraz importu towarów, ze
szczególnym uwzględnieniem branży FMCG.
W zakresie prawa gospodarczego i handlowego dysponuje wieloletnim
doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, przede
wszystkim spółek z ograniczoną odpowiedzialnością głównie z branży FMCG.
Due diligence spółek prawa handlowego, łączenie i podział spółek,
wsparcie prawne w procesie nabywania podmiotów gospodarczych, również
tych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej.
W zakresie prawa żywnościowego, pełna obsługa podmiotów z branży FMCG.