Jacek Nieczaj

Jacek Nieczaj jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. W kancelarii Filipek & Kamiński zajmuje stanowisko Dyrektora ds Strategii i Rozwoju.

Jest odpowiedzialny za koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów związanych z kreowaniem przyszłości firmy w szerokim tego sformułowania znaczeniu. Prowadzi czynną współpracę z niemal wszystkimi działami kancelarii, wpływając bezpośrednio na sposób ich funkcjonowania i rozwoju. Opracowuje strategie marketingowe i wizerunkowe kancelarii.