Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Uzyskanie informacji ostanie zdrowia bliskich w pandemii

Coraz częściej słyszymy, że w czasie pandemii bliscy pacjentów zgłaszają problemy z uzyskaniem informacji o ich stanie zdrowia.
Jest to jeden z najczęstszych problemów kierowanych do rzecznika praw pacjenta.
Zdaniem eksperta w zakresie prawa medycznego naszej Kancelarii mec. Marcina Andrzejewicza problemem nie jest brak regulacji prawnych, ale ich przełożenie na przepisy wewnętrzne i organizację pracy w szpitalu. Jest to problem systemowy i organizacyjny.
Obserwujemy, że dopóki do rzecznika praw pacjenta w szpitalu nie trafi oficjalna skarga, to nie pracuje on nad wprowadzeniem dobrych praktyk.
Z regulacji ustawowych można wywieść dużo, ale to pole do działania kierowników poszczególnych jednostek.
Jeżeli kogoś z Was dotknęła taka sytuacja, prosimy o kontakt naszą Kancelarią.