VIII Kongres Nowego Przemysłu

W dniach 19-20 października 2011 r. w Warszawie odbył się VIII Kongres Nowego Przemysłu – należący do najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Kongres poświęcony był strategicznym zmianom zachodzącym w polskim sektorze energii (energetyka/gaz). Celem tego przedsięwzięcia, jest wspieranie inicjatyw i działań wpływających na zmiany w sektorze energetycznym, gazowym i paliwowym. Przedstawiciele naszej kancelarii uczestniczący w tym wydarzeniu, wzięli udział w sesjach: Energia – gospodarka – środowisko, Rynek energii – Stan i perspektywy rynku energii w Polsce, Inwestycje w energetyce.

Ponadto Kancelaria Filipek & Kamiński została zaproszona do udziału w wieczornej gali w warszawskim hotelu Sheraton wieńczącej pierwszy dzień VIII Kongresu Nowego Przemysłu, podczas której rozdano „Nowe Impulsy”.