Wielki Finał „Gier Prawniczych”

„Gry Prawnicze” to konkurs przeznaczony dla studentów prawa KUL od III do V roku polegający na rozwiązywaniu kazusów w oparciu o własną wiedzę z zakresu prawa.

W dnia 24 kwietnia 2015 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył się Wielki Finał „Gier Prawniczych”, organizowany przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL.

Celem konkursu jest rozwijanie praktycznych umiejętności studentów prawa, w formie rozwiązywania kazusów, przygotowanych przez wybitne grono profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 18 drużyn, które tworzyły „Kancelarie Prawnicze”, sumiennie działające od grudnia 2014 roku. Co miesięczne rozwiązywanie puli kazusów pozwoliło na poszerzanie wiedzy prawniczej oraz rozwijanie umiejętności pracy w zespole, co jest bardzo istotne w wykonywaniu zawodów prawniczych.
Podczas Wielkiego Finału odbyła się symulacja rozprawy sądowej przygotowana przez dwie najlepsze drużyny. Oceniana była ona przez sędziów – praktyków oraz Profesorów KUL. Nagroda dla najlepszej drużyny to praktyki w profesjonalnych kancelariach prawniczych w Lublinie.

Współorganizatorami Konkursu byli: Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński, Fundacja Rozwoju KUL, Food House Bistro&Cafe.

Praktyki dla zwycięzców zapewniają: Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński oraz Kancelaria Adwokacka Adam Załęski.

Patronatem honorowym objęli to wydarzenie: Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oraz Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. Prof. Dr Hab. Antoni Dębiński.

Patronat medialny zapewnili: Radio Lublin, Radio Centrum, Nowy Tydzień w Lublinie, dlastudenta.pl, studentprawa.pl.

Nagrody ufundowali: Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., Wydawnictwo OD.NOWA Sp. z o.o., Księgarnia Prawnicza Naukowa.pl.