Własność intelektualna w działalności gospodarczej

W dniach 10-11 marca 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa pod nazwą „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”.

Patronem wydarzenia została Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp.k. Przedstawicielami kancelarii na konferencji będą: mecenas Daniel Łopatek oraz mgr Cezary Zapała, który wygłosi referat pt. „Znaczenie odstępstwa rolnego w działalności gospodarczej”.

Podczas wydarzenia podejmowane będą zagadnienia związane z prawem IP:
– Handlowe aspekty własności przemysłowej
– Ochrona danych osobowych w działalności gospodarczej
– Komercjalizacja prawa autorskiego
– Własność intelektualna w działalności rolniczej
– Własność intelektualna w dobie komercjalizacji
– Prawo konkurencji a prawo własności intelektualnej.