Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Workshop on good medical writing

Radca prawny Daniel Łopatek wziął udział w organizowanych w dniach 07-08 czerwca 2019r. przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie konferencji – warsztaty poprawnego pisania artykułów medycznych w czasopismach naukowych pn. „Workshop on good medical writing”.
Audytorium wydarzenia stanowili lekarze reumatolodzy tworzący artykuły naukowe do tytułów polskich i międzynarodowych, których to przedstawiciele byli współprowadzącymi konferencję.
Daniel Łopatek wygłosił wykład na temat aspektów prawnych powstawania utworów naukowych, kwestii twórczości i współtwórczości, praw autorskich osobistych i majątkowych, zasad obrotu prawami majątkowymi poprzez ich zbywanie lub licencjonowanie, zagadnień związanych z licencjami ustawowymi, a w szczególności zasadami poprawnego stosowania tzw. „prawa cytatu”.