Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych Dowiedz się więcej

Wschodnie Forum Zamówień Publicznych – edycja 2019

W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbyła się w Lublinie współorganizowana przez Kancelarię Prawną Filipek & Kamiński Sp. k. kolejna edycja Wschodniego Forum Zamówień Publicznych. Konferencję, tradycyjnie już, otworzył prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (Sędzia Sądu Najwyższego, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego UMCS). Wśród licznie zebranych gości i uczestników znalazły się m. in. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Małgorzata Rakowska oraz Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych – Barbara Loba. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się debata na temat elektronizacji zamówień publicznych, której przewodniczył aplikant radcowski – Rafał Pilarski.